Основната мисия на ESMO е да подобри качеството на грижите за рак, от превенция и диагностика чак до палиативни грижи и проследяване на пациентите. Целта е да се образоват – лекари, пациенти с рак и широката общественост – относно най-добрите практики и най-новите постижения в онкологията. И това е да се насърчи равен достъп до оптимална грижа за рак за всички пациенти.