Европейска асоциация по дермато-онкология е независима организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването, координирането и подобряването на клиничните и лабораторни изследователски дейности в областта на рака на кожата, включително първична и вторична превенция, ранно откриване, клинична диагностика и клинични и експериментални изследвания .