Основната мисия на ESMO е да подобри качеството на грижите за рак, от превенция и диагностика чак до палиативни грижи и проследяване на пациентите. Целта е да се образоват – лекари, пациенти с рак и широката общественост – относно най-добрите практики и най-новите постижения в онкологията. И това е да се насърчи равен достъп до оптимална грижа за рак за всички пациенти.

ESMOЕвропейска асоциация по медицинска оноколгия

Европейска асоциация по дермато-онкология е независима организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването, координирането и подобряването на клиничните и лабораторни изследователски дейности в областта на рака на кожата, включително първична и вторична превенция, ранно откриване, клинична диагностика и клинични и експериментални изследвания .

EADVЕвропейска асоциация по дерматоонкология

Основана през 1964 г., Американското дружество по клинична онкология е водещата световна професионална организация за лекари и онкологични специалисти, които се грижат за хора с рак.

ASCOАмериканска асоциация по медицинска онкология

През 2021г. БАДО регистрира страната ни към най-голямата Европейска платформа на пациенти с малигнен меланом и изгражда първата по рода си регистрационна мрежа за пациенти с меланом у нас, BGMelaReg, като част от EUMelaReg.

EUMelaReg
EUMelaRegПредставител и главен координатор на европейска меланомна регистрационна система за България.

Основано през 1923 г, БДД е първото научно медицинско дружество по отделна тясна специалност в България. За своята 100-годишна история организацията е развивала и е допринесла за националния и международен престиж на българската дерматология.

БДДБългарско дерматологично дружество

Учредена през 2018 г., БАДО задава стандарти в лечението на дермато-онкологичните заболявания. Създава и развива успешно единствения по рода си национален регистър за пациенти с малигнен меланом BGMelaReg, част от Европейския меланомен регистър. Координира клинични проучвания. Допринася за иновациите в областта на лечението и подобряване на качеството на живот на пациентите с кожни тумори.

БАДОБългарска асоциация по дермато-онкология

EADO насърчава и координира клиничните и лабораторни проучвания в областта на рака на кожата, превенцията, ранното откриване, експериментални изследвания. Формулира стандарти за качество и насоки за диагностика и лечение.

EADOЕвропейска асоциация по дермато-онкология

IDS е основана през 2003 г., за да насърчи клиничните изследвания в дерматоскопията и да подобри образованието и квалификацията в областта. В организацията членуват специалисти от над 150 държави.

IDSМеждународното дружество по дерматоскопия