През 2021г. БАДО регистрира страната ни към най-голямата Европейска платформа на пациенти с малигнен меланом и изгражда първата по рода си регистрационна мрежа за пациенти с меланом у нас, BGMelaReg, като част от EUMelaReg.

EUMelaReg
EUMelaRegПредставител и главен координатор на европейска меланомна регистрационна система за България.

Основана през 1964 г., Американското дружество по клинична онкология е водещата световна професионална организация за лекари и онкологични специалисти, които се грижат за хора с рак.

ASCOАмериканска асоциация по медицинска онкология

Европейска асоциация по дермато-онкология е независима организация с нестопанска цел, посветена на насърчаването, координирането и подобряването на клиничните и лабораторни изследователски дейности в областта на рака на кожата, включително първична и вторична превенция, ранно откриване, клинична диагностика и клинични и експериментални изследвания .

Max BlackwoodЕвропейска асоциация по дерматоонкология

Основната мисия на ESMO е да подобри качеството на грижите за рак, от превенция и диагностика чак до палиативни грижи и проследяване на пациентите. Целта е да се образоват – лекари, пациенти с рак и широката общественост – относно най-добрите практики и най-новите постижения в онкологията. И това е да се насърчи равен достъп до оптимална грижа за рак за всички пациенти.

ESMOЕвропейска асоциация по медицинска оноколгия