Д-р Ива Гаврилова, д.м.
Възпитаник на Националната гимназия по древни езици и култури „Св. Св. Константин Кирил Философ”.

През 2005г. се дипломира с отличен успех в Медицински университет, гр. София. Същата година е назначена в клиниката по Онкодерматология в УСБАЛ по Онкология, гр. София, където практикува и до днес.

През 2015г. придобива специалност по обща хирургия. От началото на 2016г. до 2019г. осъществява специализация по пластична и реконструктивна хирургия във водещи центрове във Франция. Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза в най-реномираната университетска болница „Сент Луи“, Париж, и в Онкологичния център, гр. Лион.

Има щастието да работи и изучава тайните на краниофациалната хирургия от видния ни хирург проф. Дарина Кръстинова, в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“, Версай. Изучава и усвоява различни техники за реконструкция и пластично възстановяване при операции на различни тумори в областта на лицето и по-специално орбита, клепачи и нос.

Работи в екип с проф. Кръстинова, и до днес, при регулярните й ежегодни планови посещения и операции в България.

През 2017г. провежда специализация по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли, при световноизвестния пластичен хирург проф. Франсоаз Фирмин в болница „Бизе“, Париж, смятана за основоположник и съвременен хирург с най-голям опит в сферата.

През годините овладява различни техники за възстановяване и заместване на хрущялни структури в областта на ушната мида от автоложни ребра, след частични и пълни ампутации при редица тумори, вродена аномалия микротия и травми.

Има честта да бъде избрана за последния специализант на проф. Фирмин, преди нейното пенсиониране.

Съавтор на редица специализирани публикации. Взема участие с презентации от общата си практика с клинични случаи на пациенти с малигнен меланом в областта на ухото на реномирани онкологични форуми.

До днес, успешно сътрудничи и ежегодно извършва операции за пациенти с микротия и реконструкции, след обезобразяващи операции при злокачествени кожни тумори с наследника на проф. Фирмин , д-р Стефан Гишард, в клиника „Бизе“.

През 2018г.  придобива научна степен Доктор по Онкология на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България“.

Трудът е посветен на основните принципи и качество на лечение, спрямо международните стандарти на редица редки кожни тумори като Малигнен меланом , Меркел-клетъчен карцином, карцином на Капоши и карциноми с произход от кожни аднекси.

Дисертационният труд, разработеният план за подобряване моделите на специализирано лечение на пациенти с редки злокачествен кожни тумори и предложенията за повишаване на качество на онкологичната грижа в експертните центове в България, получава престижната награда „Дарзалас“ за принос в клиничната онкология, присъдена през през 2018г. на IX Национална Онкологична конференция „Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти“ (МОРЕ) за заслуги и развитие в сферата на онкологията.

През 2018г. става съучредител на първата по рода си Българска Асоциация по Дерматоонкология (БАДО), с мултидисциплинарна насоченост в сферата на кожните неоплазми, а от 2019г. БАДО е пълноправен член на Европейската асоциация по дерматоонкология (EADO).

От 2020г. заема длъжност секретар на БАДО, като асоциацията за кратко време успява да изпълни много заложени проекти, посветени на подобряване диагностиката и съвременното лечение на кожен и редки форми на малигнен меланом, Меркел клетъчен карцином и редица редки форми на базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми.

През 2021г. БАДО регистрира страната ни към най-голямата Европейска платформа на пациенти с малигнен меланом и изгражда първата по рода си регистрационна мрежа за пациенти с меланом у нас, BGMelaReg, като част от EUMelaReg.

Избрана за главен координатор на BGMelaReg, като присъединява успешно към проекта всички водещи онкологични центрове в България, което позволява първите участия на страната ни в реномирани проекти с достоверни данни, доказващи възможностите за съвременно и качестевно лечение на пациентите с малигнен меланом.

Хирург-онколог на клиниката по Онкодерматология, със значителен опит в оперативното лечение на кожните тумори, по-специално малигнен меланом, с възможности за реконструктивна хирургия . Като последовател на доц. Красимир Киров от началото на практиката си извършва стадиращи сентинелни биопсии при малигнен меланом и Меркел клетъчен карцином, водещ и единствен по рода си метод за ранно оперативно стадиране и откриване на микрометастази в регионален лимфен басейн.

Техниката е въведена и разработена в клиниката от 1993г. от екипа на проф. Пиперкова и доц. Киров, като до момента УСБАЛО остава едиствен водещ център в изпълнението й. В унисон с новорегистрираните иновативни възможности за лечение на пациенти с малигнен меланом в ранни стадии на заболяването в световен мащаб, и у нас, след 2020г. стадираща сентинела биопсия се превръща в рутинна и задължителна оперативна процедура при повечето пациенти.

Успешно развива значителен опит в оперативното лечение на метастатичен меланом в III стадий, с операции с голям обем и сложност, като лимфни дисекции в аксиларна и ингвинална област и в IV стадий различни метастазектомии. От години участва активно в системното лечение и проследяване на пациентите в метастатичен стадий с кожен, лигавичен и увеален меланом, Меркел-клетъчен карцином, редки форми на авансирал базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми в корелация с клиниката по медицинска Онкология.

Трето поколение хирург-онколог, ученик и последовател на най-уважавания и водещ специалист в сферата на Онкодерматологията у нас, доц. Красимир Киров, от когото се научава и развива преди всичко да упражнява професията си с много любов, съобразно водещите онкологични принципи, с готовност и желание за иновации.

Имате въпрос? Свържете се с нас

Сертификати