д-р Ива Гаврилова, секретар на БАДО

Професионален път

Възпитаник на Националната гимназия по древни езици и култури „Св. Св. Константин Кирил Философ”. През 2005г. се дипломира с отличен успех в Медицински университет, гр. София. Същата година е назначена в клиниката по Онкодерматология в УСБАЛ по Онкология, гр. София, където практикува и до днес. През 2015г. придобива специалност по обща хирургия. От началото на…